ปัญหาหลักของร้านค้า

- ไม่รู้ว่าสินค้าคงคลังเหลือเท่าไหร่?
- ต้องเพิ่มสต๊อกตอนไหน?
- สต๊อกบวม
- สินค้าชิ้นไหนควรสต๊อกเยอะ? , 
  ชิ้นไหนควรสต๊อกน้อย?
- สับสนว่าตัวแทนจำหน่ายคนนี้
  ได้ราคาเท่าไหร่?
- ตัวแทนจำหน่ายคนไหนโอน ,
  ยังไม่ได้โอนหรือจอง
- โดนดึงตัวแทนจำหน่าย
- มีตัวแทนจำหน่ายถามคำถามเยอะมาก
- งง? ว่าคนไหนตัวแทนจำหน่ายคนไหนลูกค้า
- สรุปยอดผิดคน
- หาแชทที่ต้องการตอบไม่เจอ
- แพคสินค้าพลาด
- ส่งสินค้าผิดคน
- ลืมส่งสินค้า
- เขียนจ่าหน้าซองผิด
- ไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่?
- ไม่รู้ว่าคนไหนโอนจริงเท่าไหร่?
- ไม่รู้ว่าคนจองแล้วยังไม่ได้โอนเท่าไหร่?
- ไม่มีเวลาขยายร้าน
- ไม่มีเวลาหาสินค้ามาขายเพิ่ม
- ไม่มีเวลาพักผ่อน